© Ski De Rando 2018 @ot Oz (4) | Bureau des Guides

Off‑piste skiing and touring

Explore large open spaces around Oz-en-Oisans! Routes are marked out especially for ski touring.

11